เครื่องไฟฉุกเฉิน

 

หลักการทำงานของเครื่องไฟฉุกเฉิน
เป็นอุปกรณ์ที่เก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่จะมี 2 แบบ คือ แบบชนิดเติมน้ากลั่นและ
ชนิดแห้งไม่ต้องเติมน้ำกลั่น และเมื่อไฟฟ้าดับจะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปจ่ายไฟให้หลอดไฟฟ้าสว่าง

ขั้นตอนการใช้งานที่ถูกต้อง
- ควรศึกษาคู่มือการใช้งานให้เข้าใจ
- การติดตั้งเครื่องไฟฉุกเฉิน ต้องดูชนิดของแบตเตอรี่ของเครื่องไฟฉุกเฉินนั้น ๆ เช่นถ้าแบตเตอรี่
แบบเติมน้ำกลั่น   ควรจะติดตั้งเครื่องบริเวณทางเดินหรือที่โล่ง หรือพื้นที่ที่มีการระบายอากาศเป็น
อย่างดีเพราะตลอดเวลาที่มีการประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่นั้น จะมีไอตะกั่วระเหยออกมาตลอด เป็น
อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจถ้านำไปติดตั้งในห้องที่มีอากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ สำหรับในห้อง
ที่มึอากาศถ่ายเทไม่ดีหรือห้องที่เป็นระบบปิดควรติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบชนิดแบตเตอรี่แห้ง

การบำรุงรักษาไฟฉุกเฉิน
- ทำความสะอาดดวงโคม 2 สัปดาห์/ครั่ง
- ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น 1 เดือน/ครั่ง
- ทดสอบการทำงานของเครื่อง 1 เดือน/ครั่ง
- คายประจุแบตเตอรี่ให้หมด ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่


 • ceiling LED(1).jpg
  ยี่ห้อ : ไฟฉุกเฉิน Max Bright รุ่น : CEL 066 EDเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย/สำนักงาน (กลาง) - ลำแสง 6 V/1000 mA LED 6 W สำรองไฟได้ถึง 3 Hrs. - มี Remote Control ควบคุมระยะไกลได้ - ตัวเค...

 • CP6045ED(3).jpg
  ยี่ห้อ : ไฟฉุกเฉิน Max Bright รุ่น : Max Bright Emergency Light CEE. CP-M LED Series เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย/อพาร์ทเม้นท์ - ลำแสง LED 2x 5 W. / สำรองไฟได้ถึง 4 Hrs. - ตัวเครื่องเป็...

 • CP6045ED(3).jpg
  ยี่ห้อ : ไฟฉุกเฉิน Max Bright รุ่น : CP 604-10 LED เหมาะสำหรับคอนโดฯ/อพาร์ทเม้นท์/สำนักงาน - ลำแสง LED 2x 10 W. / สำรองไฟได้ถึง 2 Hrs. - ตัวเครื่องเป็นวัสดุ ABSชนิดพิเศษ (ไม่ติดไฟ)...

 • cp03m6(2).jpg
  ยี่ห้อ : ไฟฉุกเฉิน Max Bright รุ่น : CP 03-M 6 ED เหมาะสำหรับอาคารสำนักงานทั่วไป (ขนาดเล็ก) - ลำแสง LED 6 W. / สำรองไฟได้ถึง 3 Hrs. - มี Remote Control ควบคุมระยะไกลได้ - เป็นระบบค...

 • cp07m9.jpg
  ยี่ห้อ : ไฟฉุกเฉิน Max Bright รุ่น : CP 07-M 9 ED เหมาะสำหรับอาคารสำนักงานทั่วไป (ขนาดเล็ก) - ลำแสง LED 6 W. / สำรองไฟได้ถึง 3 Hrs. - มี Remote Control ควบคุมระยะไกลได้ - เป็นระบบค...

 • cp07m12.jpg
  ยี่ห้อ : ไฟฉุกเฉิน Max Bright รุ่น : CP 07-M 12 ED เหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่ - โรงงานใหญ่ - ลำแสง LED 12 W. / สำรองไฟได้ถึง 3.5 Hrs. - มี Remote Control ควบคุมระยะไกลได้ - เป็นระบบค...

 • MB043W.jpg
  ยี่ห้อ : ไฟฉุกเฉิน Max Bright รุ่น : MB 04-3 ED - ขนาดลำแสง LED 3 W. / สำรองไฟได้ถึง 8 Hrs. - มี Remote Control ควบคุมระยะไกลได้ - มีวงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน - มีสีให้เลือ...

 • MB046W.jpg
  ยี่ห้อ : ไฟฉุกเฉิน Max Bright รุ่น : MB 04-6 ED เหมาะสำหรับที่พักอาศัยขนาดกลาง - ขนาดลำแสง LED 6 W. / สำรองไฟได้ถึง 4.5 Hrs. - มี Remote Control ควบคุมระยะไกลได้ - มีวงจรป้องกันการ...

 • MB079W.jpg
  ยี่ห้อ : ไฟฉุกเฉิน Max Bright รุ่น : MB 07-9 ED เหมาะสำหรับที่พักอาศัยขนาดใหญ่ - ขนาดลำแสง LED 9 W. / สำรองไฟได้ถึง 3 Hrs. - มี Remote Control ควบคุมระยะไกลได้ - มีวงจรป้องกันการชา...

 • MB07HALOGEN.jpg
  ยี่ห้อ : ไฟฉุกเฉิน Max Bright รุ่น : MB 07 (Halogen) - หลอดชนิด Tungsten Halogen 35 W. ปรับทิศทางได้ 180 องศา - สำรองไฟได้ถึง 2 Hrs. (17 Ah) - มี Remote Control ควบคุมระยะไกลได้ -...

 • MB series.jpg
  ยี่ห้อ : ไฟฉุกเฉิน Max Bright รุ่น : MB 15 (Halogen) - หลอดชนิด Tungsten Halogen 55 W. ปรับทิศทางได้ 180 องศา - สำรองไฟได้ถึง 2 Hrs. (24Ah) - มี Remote Control ควบคุมระยะไกลได้ - ...

 • MB series.jpg
  ยี่ห้อ : ไฟฉุกเฉิน Max Brightรุ่น : MB 24 (Halogen)- หลอดชนิด Tungsten Halogen 55 W. ปรับทิศทางได้ 180 องศา- สำรองไฟได้ถึง 3 Hrs. (40 Ah)- มี Remote Control ควบคุมระยะไกลได้- วงจรป...
Visitors: 289,702