ไฟฉุกเฉินยี่ห้อ MAX BRIGHT

ไฟฉุกเฉิน Emergency Light ยี่ห้อ MAX BRIGHT
 
ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light System) เป็นการให้แสงสว่างฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติล้มเหลว รวมถึงการให้แสงสว่างเพื่อการหนีภัย (Escape Lighting) และการให้แสงสว่างสำรอง (Standby Lighting) โดยใช้ไฟฉุกเฉิน (Emergency Luminaries), ไฟป้ายทางออก (Exit Sign Luminaries) และระบบไฟฉุกเฉินแบบส่วนกลาง (Central Unit Emergency Light) ที่ต้องต่อใช้งานร่วมกับหลอดไฟฉุกเฉิน (Remote Lamp)
การให้แสงสว่างฉุกเฉินสามารถเลือกสภาวะการทำงานทั้งชนิดคงแสง (Maintained Mode) และชนิดไม่คงแสง (Non - maintained Mode) โดยมีอุปกรณ์สำหรับการให้แสงสว่างฉุกเฉินในการทำงาน เช่น แบตเตอรี่, หลอดไฟฟ้า, ชุดควบคุม, อุปกรณ์ทดสอบ และอุปกรณ์แสดงภาวะ เป็นต้น
ไฟฉุกเฉินของทางบริษัทฯ ผ่านการออกแบบและคัดเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเข้ามาเป็นส่วนประกอบ ทำให้มีประสิทธิภาพสูงและสวยงามพร้อมที่จะเป็นเครื่องประดับภายในอาคาร หรือสถานที่ติดตั้งใช้งาน จากคุณภาพและประสิทธิภาพสูงของระบบไฟฉุกเฉิน ทำให้ผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆ ได้ผ่านการรับรองตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 และได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น มอก. 1102-2538, มอก. 1955-2542 และมาตรฐาน CE Mark (Germany) ดังนั้นมั่นใจได้ว่าระบบไฟฉุกเฉินสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉินขัดข้องต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือ เกิดเหตุอัคคีภัย

ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก จะต้องมีมาตรฐาน มอก.1955 ถึงมีสิทธิ์ซื้อ - ขายได้ภายในประเทศไทย

(ไม่มี มอก.1955 ผิดกฎหมายโดนจับ-ปรับทันที)
 

MB LED series type ตัวเครื่องเป็นเหล็ก มีรีโมทเทส ,ไม่มีระบบ AUTO TEST

MB 03 SERIES.

ไฟฉุกเฉิน MB  03-9 ED BATTERY 12V 2.9AH. BULBS LED 2X9W DIMENSION 22X8.5X21.5 DURATION 2.0 HRS-MINS  WEIGHT 2.5 KG 

MB 04 SERIES. 

ไฟฉุกเฉิน MB  04-9 ED BATTERY 12V 5.0AH. BULBS LED 2X9W DIMENSION 22X8.5X21.5 DURATION 3.0 HRS-MINS WEIGHT 3.4 KG

ไฟฉุกเฉิน MB  04-12 ED BATTERY 12V 5.0AH. BULBS LED 2X12W DIMENSION 22X8.5X21.5 DURATION 2.0 HRS-MINS WEIGHT 3.4 KG

MB 07 SERIES. 

ไฟฉุกเฉิน MB  07-9 ED BATTERY 12V 7.0AH. BULBS LED 2X9W DIMENSION 26X8.5X22 DURATION 4.30 HRS-MINS WEIGHT 3.4 KG

ไฟฉุกเฉิน MB  07-12 ED BATTERY 12V 7.0AH. BULBS LED 2X12W DIMENSION 22X8.5X21.5 DURATION 3.30 HRS-MINS WEIGHT 3.4 KG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP-M LED series type ตัวเครื่องเป็นเหล็ก มีรีโมทเทส + ระบบ AUTO TEST

CP 03-M SERIES. 

ไฟฉุกเฉิน CP 03-M 9 ED BATTERY 12V 2.9AH. BULBS LED 2X9W DIMENSION 22X8.5X21.5 DURATION 3.0 HRS-MINS  WEIGHT 2.5 KG

CP 04 -M SERIES.

ไฟฟ้าฉุกเฉิน CP 04-M 9 ED BATTERY 12V 5.0AH. BULBS LED  2X9 W  DIMENSION 26X8.5X21.5  DURATION 3.0 HRS-MINS WEIGHT 3.4 KG

ไฟฟ้าฉุกเฉิน CP 04-M 12 ED BATTERY 12V 5.0AH. BULBS LED  2X12 W  DIMENSION 26X8.5X21.5  DURATION 2.0 HRS-MINS WEIGHT 3.1 KG

CP 07 -M SERIES.

ไฟฟ้าฉุกเฉิน CP 07-M 9 ED BATTERY 12V 7.0AH. BULBS LED  2X9 W   DIMENSION 26X8.5X22  DURATION 4.30 HRS-MINS WEIGHT 3.1 KG

ไฟฟ้าฉุกเฉิน CP 07-M 12 ED BATTERY 12V 7.0AH. BULBS LED  2X12 W   DIMENSION 26X8.5X22  DURATION 3.30 HRS-MINS WEIGHT 3.1 KG

 

 

 

 

 

CU SERIES (central unit)
สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ

จ่ายหลอดไฟชนิด : LED หรือ หลอดไส้ฮาโลเจน (Halogen) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ หรือ 24  โวลต์

แบตเตอรี่ : ชนิดแบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน มาตาฐาน ISO9001, ISO14001, UL ,CE

ตัวถัง : กล่องวางแบตเตอรี่ผลิตจากแผ่นเหล็ก Elector-Galvanized หนา 1.0 มิลลิเมตร พ่นเคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิม

อุปกรณ์เพิ่มเติม - ชุดทดสอบระบบโคมไฟฟ้าฉุกเฉินแบไร้สายด้วยรีโมทอินฟาเรด
                           - DC voltmeter แสดงระดับแรงดันของแบตเตอรี่

                           - DC ammeter แสดงปริมาณของกระแสที่ชาร์จแบตเตอรี่

 

 

 

 

CP-AD SERIES

ไฟฉุกเฉิน CP 03-9 AD BATTERY 12V 2.9AH. BULBS LED 2X9W DURATION 2.0 HRS-MINS

ไฟฉุกเฉิน CP 04-9 AD BATTERY 12V 5AH. BULBS LED 2X9W DURATION 3.0 HRS-MINS

ไฟฉุกเฉิน CP 07-9 AD BATTERY 12V 7AH. BULBS LED 2X9W DURATION 4.30 HRS-MINS

 ไฟฉุกเฉิน CP 604-5 ED BATTERY 6V 4.5AH. BULBS LED 2X5W DURATION 4.0 HRS-MINS

ไฟฉุกเฉิน CP 604-10 ED BATTERY 6V 4.5AH. BULBS LED 2X10W DURATION 2.0 HRS-MINS

 
 
 
 
คุณสมบัติทั่วไปของไฟฉุกเฉิน
- แรงดันไฟฟ้าเข้า AC 220 Volt 50 Hz,+,- 10%, 1 Phase. 
- ชนิดมีแบตเตอรี่พร้อมใช้งานและระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ Solid State ที่ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าเข้า และกระจายประจุของแบตเตอรี่
  อย่างแม่นยำ โดยระบบควบคุมมีการตัดวงจรเมื่อมีการคายประจุจากแบตเตอรี่ถึงขีดแรงดันไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Battery หรือ Nickel Cadmium ขนาดแรงดัน DC 6 Volt หรือ 12 Volt โดยมีประจุขนาดกำลังสามารถ
  จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฉุกเฉิน 

- ระบบประจุแบตเตอรี่ควบคุมประสิทธิภาพด้วย IC (Integrate Circuit) ที่ให้ความแม่นยำเที่ยงตรงสูงสามารถประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ได้เต็ม
  ความจุของแบตเตอรี่ 
  : Constant Voltage Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Sealed Lead Acid หรือ
  : Constant Current Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Nickel Cadmium

- ระบบการทดสอบเพื่อจำลองความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ AC Line 
   : แบบธรรมดา (Manual Test) หรือ
   : แบบอัตโนมัติ (Automatic Time Test System) (Option)

- สวิตซ์เพื่อปิดหลอดไฟฉุกเฉินขณะที่เกิดความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ AC Line เพื่อเป็นการประหยัดไฟจากแบตเตอรี่ในเวลา
  ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน 

ระบบป้องกัน (Protection System) 
1. ระบบป้องกันแบตเตอรี่คุณภาพสูง ทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานกว่า
   - ป้องกันการคายประจุจากแบตเตอรี่ถึงแรงดันไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ (Low Voltage Cut - Off)
   - ป้องกันการประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ถึงแรงดันที่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ (Hight Voltage Cut - Off) 
2. ระบบป้องกันการลัดวงจร
  - AC Protection ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้าเข้า AC Line
  - DC Protection ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่

- มีช่องระบายความร้อนอย่างพอเพียง และมีอุปกรณ์ประกอบ เช่น 
  : Test Button 
  : ON/OFF Button
  : Indicating Lamp

- สามารถเพิ่มเติมและปรับเสริมอุปกรณ์พิเศษได้ตามความต้องการ เช่น 
  : ระบบทดสอบระยะไกลแบบไร้สาย (Wireless Remote Test) ด้วยรีโมทแบบอินฟราเรด (Infrared Remote Test) และระบบทดสอบการทำงานอัตโนมัติ (Automatic Time Test System) เป็นต้น

 • MB03-04-9-12ED.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น MB 03-9 ED LED Bulb MB LED Series คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง : AC 220 โวล์ 50 เฮิร์...

 • MB03-04-9-12ED.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น MB 04-9 ED LED Bulb MB LED Series คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง : AC 220 โวล์ 50 เฮิร์...

 • MB03-04-9-12ED.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น MB 04-12 ED LED Bulb MB LED Series คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง : AC 220 โวล์ 50 เฮิร...

 • MB03-04-9-12ED.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น MB 07-9 ED LED Bulb MB LED Series คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง : AC 220 โวล์ 50 เฮิร์...

 • MB03-04-9-12ED.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น MB 07-12 ED LED Bulb MB LED Series คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง : AC 220 โวล์ 50 เฮิร...

 • CP-M.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น CP 03-M 9 ED LED Bulb CP-MSeries คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง :AC 220 โวล์ 50 เฮิร์ท ...

 • CP-M.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น CP 04-M 9 ED LED Bulb CP-MSeries คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง :AC 220 โวล์ 50 เฮิร์ท ...

 • CP-M.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น CP 04-M 12 ED LED Bulb CP-MSeries คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง :AC 220 โวล์ 50 เฮิร์...

 • CP-M.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น CP 07-M 9 ED LED Bulb CP-MSeries คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง :AC 220 โวล์ 50 เฮิร์ท ...

 • CP-M.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น CP 07-M 12 ED LED Bulb CP-MSeries คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง :AC 220 โวล์ 50 เฮิร์ท...

 • MB_LED.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น MB03-9ED-R MB LED SeriesRecess Emergency Light คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ : โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน สภาวะการทำงาน : ส่องสว่างเฉพาะกรณีฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่าย ...

 • MB_LED_Recess_MB03-9ED-D.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น MB03-9ED-D MB LED SeriesRecess Emergency Downlight คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ : โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน สภาวะการทำงาน : ส่องสว่างเฉพาะกรณีฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ...

 • CEL_LED_CEL-069ED.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น CEL 069 ED CEL LED Series Ceiling-Emergency Light คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง :AC 22...

 • CEL_LED_REL-069ED.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น REL 069ED Series Ceiling-Emergency Light คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง :AC 220 โวล์ 50...

 • CP-AD_CP03-04-9AD.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น CP 03-9 AD LED Bulb CP-AD Series คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ : โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน สภาวะการทำงาน : ส่องสว่างเฉพาะกรณีฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่ายไฟ AC หลักล้มเห...

 • CP-AD_CP03-04-9AD.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น CP04-9 ADLED Bulb CP-AD Seriesคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ : โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน สภาวะการทำงาน : ส่องสว่างเฉพาะกรณีฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่าย...

 • CP-AD_CP03-04-9AD.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น CP07-9 AD LED Bulb CP-AD Series คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ : โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน สภาวะการทำงาน : ส่องสว่างเฉพาะกรณีฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่ายไฟ AC หลักล้มเหล...

 • CP-AD_CP03-04-9AD.jpg
  ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น CP07-12 AD LED Bulb CP-AD Series คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ : โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน สภาวะการทำงาน : ส่องสว่างเฉพาะกรณีฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่ายไฟ AC หลักล้มเห...

 • 140530033523.jpg
  Hi-Volt Emergency Lighting เครื่อง Hi-Volt Emergency Lighting เป็นเครื่องที่สามารถต่อหลอดไฟได้หลายหลอด ในระยะที่ต้องการ จะเป็นหลอดHalogen หรือเป็น หลอดLEDแล้วแต่ความเหมาะสมกับการใช...
Visitors: 281,667