ไฟฉุกเฉินยี่ห้อ SUNNY

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายเครื่องโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟฟ้าป้าย ทางออกฉุกเฉิน ตู้ระบบควบคุมไฟฟ้าและเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่ชนิดแห้งตะกั่วกรดแบบปิดมิดชิด รวมถึงแบตเตอรี่ชนิด นิเกิล-เมทัลไฮดราย ซึ่งอยู่ภายใต้ยี่ห้อ “ ซันนี่ ”  ผลิตภัณฑ์โคมไฟฉุกเฉินยี่ห้อ “ ซันนี่ ” มีจำหน่ายในท้องตลาดมายาวนานกว่า 42 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราได้จำหน่ายไปสู่ตลาด ทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป ร้านค้ากลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า ศูนย์กระจายสินค้า กลุ่มโมเดิลเทรด และรวมถึงบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ผลิตภัณฑ์ของซันนี่ ได้ผ่านการทดสอบและการรับรองมาตรฐาน โดยสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ ได้เป็นผู้ขายรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับ มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1102-2538 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2538 และได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2542 จนถึงปัจจุบันและมีการปรับปรุงพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551 บริษัทเราไม่เพียงแต่ทำการปรับปรุง พัฒนา ผลิตภัณฑ์ แต่ยังรวมถึงการพัฒนาด้านกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงการพัฒนาด้านการสรรหาคู่ค้าในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้กับเรา เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมถึงการบริหาร บุคลากรโดยการจัดฝึกอบรม และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นที่หนึ่ง ซึ่งทั้งหมด เราใช้ระบบการบริหารคุณภาพ ISO เป็นแนวทางในการพัฒนา บริษัทเรามีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้า และการบริการให้ได้คุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และให้ลูกค้า พึ่งพอใจ ดังเช่นนโยบายคุณภาพของเราว่า


ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก จะต้องมีมาตรฐาน มอก.1955 ถึงมีสิทธิ์ซื้อ - ขายได้ภายในประเทศไทย

(ไม่มี มอก.1955 ผิดกฎหมายโดนจับ-ปรับทันที)

 

 

 

ไฟฉุกเฉิน SUNNY NAU LED SERIES

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 2 ชม. 12V-1.3AH 2*3 Watts MODEL NAU 203 NC 2 LED 

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 5 ชม. 12V-2.9AH 2*3Watts MODEL NAU 203 NC 5 LED

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 8 ชม. 12V-5AH 2*3 Watts MODEL NAU 203 NC 8 LED

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 3 ชม. 12V-2.9AH 2*6 Watts MODEL NAU 206 NC 3 LED

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 5 ชม. 12V-5AH 2*6 Watts MODEL NAU 206 NC 5 LED

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 2 ชม. 12V-2.9AH 2*9 Watts MODEL NAU 209 NC 2 LED

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 3 ชม. 12V-5AH 2*9 Watts MODEL NAU 209 NC 3 LED

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 5 ชม. 12V-7AH 2*9 Watts MODEL NAU 209 NC 5 LED

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 2.5 ชม. 12V-5AH 2*12 Watts MODEL NAU 212 NC 2 LED

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 3.5 ชม. 12V-7AH 2*12 Watts MODEL NAU 212 NC 3 LED

 

 

 

ไฟฉุกเฉิน SUNNY MCU LED 8 BIT SERIES (ใช้รีโมทเทสการทำงานได้)

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 2 ชม. 12V-1.3AH 2*3 Watts MODEL MCU 203 NC 2 LED

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 5 ชม. 12V-2.9AH 2*3 Watts MODEL MCU 203 NC 5 LED

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 8 ชม. 12V-5AH 2*3 Watts MODEL MCU 203 NC 8 LED

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 3 ชม. 12V-2.9AH 2*6 Watts MODEL MCU 206 NC 3 LED 

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 5 ชม. 12V-5AH 2*6 Watts MODEL MCU 206 NC 5 LED

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 2 ชม. 12V-2.9AH 2*9 Watts MODEL MCU 209 NC 2 LED

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 3 ชม. 12V-5AH 2*9 Watts MODEL MCU 209 NC 3 LED

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 5 ชม. 12V-7AH 2*9 Watts MODEL MCU 209 NC 5 LED

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 2.5 ชม. 12V-5AH 2*12 Watts MODEL MCU 212 NC 2 LED

- ไฟฉุกเฉิน สำรองไฟได้ 3.5 ชม. 12V-7AH 2*12 Watts MODEL MCU 212 NC 3 LED

 

 

 

 

Visitors: 289,705