ป้ายไฟทางออกฉุกเฉินยี่ห้อ MAX BRIGHT

ป้ายทางหนีไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉิน ยี่ห้อ MAX BRIGHT

จุดประสงค์การใช้ทำงาน ไฟฉุกเฉินคือ ใช้เป็นเครื่องมือให้แสงสว่างในกรณีที่ไฟฟ้าดับ โดยเครื่องจะส่องสว่างอัตโนมัติ เพื่อให้หน่วยงานมีแสงสว่างในเวลากลางคืน

หลักการทำงานของป้ายไฟฉุกเฉินคือ
เป็นอุปกรณ์ที่เก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่จะเป็นชนิดแห้งไม่ต้องเติมน้ำกลั่น และเมื่อไฟฟ้าดับจะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไป On หน้า Contact
ของ Relay และจะทำให้หลอดไฟสว่างเมื่อมีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้ไฟฉุกเฉินก็จะมีวงจรลดแรงดันไฟฟ้า
และแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแส DC เพื่อประจุให้แบตเตอรี่และมีวงจร Off หน้า Concat relay เพื่อ
ไม่ให้หลอดไฟสว่างไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก จะต้องมีมาตรฐาน มอก.1955 ถึงมีสิทธิ์ซื้อ - ขายได้ภายในประเทศไทย

(ไม่มี มอก.1955 ผิดกฎหมายโดนจับ-ปรับทันที)

 

 

 Exit Sign Light Specification

        โคมไฟป้ายทางออก     : ชนิดมีแบตเตอรี่บรรจุภายในเครื่อง พร้อมระบบควบคุมแบบ Automatic Soild State System
        สภาวะการทำงาน         : ชนิดคงแสง (Maintained Mode)
        หลอดไฟ (Lamp)        : หลอดไฟชนิด และกำลังวัตต์ ตามตารางด้านล่างนี้
        แบตเตอรี่ (Battery)    : ชนิด Sealed Lead Acid Battery หรือ Nickel Cadmium ขนาดแรงดัน DC 6 โวลต์ หรือ 12 โวลต์
        แรงดันไฟเข้า               : AC 220 Volt 50 Hz. + 10% 1 Phase.
        ระบบชาร์จ (Charge)   :  - Constant Voltage Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Sealed Lead Acid
                                            - Constant Current Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Nickel Cadmium
        ระยะเวลาในการชาร์จ  : 16 ชั่วโมง (โดยประมาณ)
        ระบบป้องกันแบตเตอรี่ : - เมื่อมีการจ่ายประจุแบตเตอรี่ถึงขีดแรงดันขั้นต่ำที่เป็นอันตรายต่อ แบตเตอรี่
                                          - การจ่ายแรงดันที่ต่ำเกินกำลังของแบตเตอรี่
                                          - เมื่อมีการชาร์จประจุแบตเตอรี่ถึงขีดแรงดันขั้นสูงที่เป็นอันตรายต่อ แบตเตอรี่
                                          - การชาร์จประจุเกินกว่าแบตเตอรี่รับได้ (Automatic Hight Voltage Cut - Off)
                                          - ระบบตัดกระแสสูญเสียในวงจรหลังจากแบตเตอรี่จ่ายประจุถึงขีดแรงดันขั้นต่ำ
                                            (Automatic No - Loss pn Low Voltage Cut - Off For Battery)
        ระบบป้องกันเครื่อง      : - AC Fuse ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้าเข้า AC Line 220 โวลต์
                                             - DC Fuse ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรชาร์จ
        ตัวถัง (Case)              : Box Type- กล่องผลิตจากพลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปอย่างสวยงาม สามารถทน ความร้อนสูง และทนต่อการกระแทก
                                          หรือแตกหักได้เป็นอย่างดี ฝาครอบกล่องผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized หนา 1 มิลลิเมตร ผ่านการเคลือบ และ
                                          พ่นสีแบบ Epoxy Powder 
                                          : Slimline Type- กล่องผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized หนา 1 มิลลิเมตร ผ่านการ เคลือบและพ่นสีแบบ Epoxy
                                         Powder Coated and Stove Enamel. ฝาครอบกล่องผลิตจากพลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปอย่างสวยงาม สามารถทนความ
                                         ร้อนสูง และทนต่อการกระแทกหรือแตกหักได้เป็นอย่างดี
        การระบายความร้อน    : โดยอากาศผ่านช่องระบายความร้อน


 
 
Visitors: 314,335