ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น HP Series

Hi-Volt Emergency Lighting

เครื่อง Hi-Volt Emergency Lighting  เป็นเครื่องที่สามารถต่อหลอดไฟได้หลายหลอด ในระยะที่ต้องการ จะเป็นหลอด Halogen หรือเป็น หลอด LED แล้วแต่ความเหมาะสมกับการใช้งานและยังสามารถใช้รีโมทเทสได้การทำงานได้  

 • ไฟฉุกเฉินตู้รวม : ชนิดมีแบตเตอรี่บรรจุภายในเครื่อง พร้อมระบบควบคุม แบบ Automatic
  Solid State System ทำหน้าควบคุมการประจุ และคายประจุไฟฟ้าของ
  แบตเตอรี่อย่างแม่นยำ และระบบควบคุมนี้จะตัดวงจรเมื่อมีการคายประจุ
  จากแบตเตอรี่เมื่อถึงขีดแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่
 • สภาวะการทำงาน : เลือกได้ 2 แบบ คือ
  1. จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ
  2. จ่ายแสงสว่างต่อเนื่องตลอดเวลาช่วงเวลาขณะที่มีไฟ AC Line มา
  และไฟ AC Line ดับ
 • แรงดันไฟฟ้าเข้า : AC 220 V, 50 Hz. ,+ - 10% , 1 เฟส สายไฟ AC เป็นแบบ 3 ขา มีสายกราวน์
 • แรงดันไฟฟ้าออก : AC 220 Volt , 50 Hz. , + - 10% , 1 เฟส (Pure Sine Wave)
 • หลอดไฟ : ต้องใช้ร่วมกับชนิด LED (220 v) หรือหลอดไส้ฮาโลเจน (Halogen 220 v)
  หรือหลอดฟลูออเรสเซ็นต์หรือคอมแพคฟลูออเรสเซ็นต์ ใช้ได้ทั้งบัลลาสต์
  อิเล็คทรอนิกส์และบัลลาสต์แกนเหล็ก
 • ระยะเวลาการส่องสว่าง : 2.00 ชั่วโมง
 • แบตเตอรี่ : แบตเตอรี่แห้ง Solid State Acid Battery ชนิด Nickel Metal Hydride Battery
  แรงดัน 12 V – ขนาดกระแสไฟ (A) ขึ้นยู่กับจำนวนวัตต์ที่ต้องการใช้ ไม่ต้องเติมน้ำ
  กลั่นตลอดอายุการใช้งาน และมีระดับแรงดันไฟฟ้าคงเหลือของแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า
  80% มาตรฐาน ISO9001, ISO14001, UL, CE
 • ระบบชาร์จ : ควบคุมการชาร์จด้วยระบบ Automatic Solid State System และระบบชาร์จแบบ
  แรงดันคงที่ Constant Current Charge ที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
 • ระยะเวลาชาร์จ: ประมาณ 12-15 ชั่วโมง
 • ขนาดตัวเครื่อง : ขึ้นอยู่กับสเปคของ แต่ละรุ่น
 • ระบบป้องกันแบตเตอรี่ : มีวงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุ จนถึงขีดแรงดันขั้นต่ำ
  ที่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ (Automatic Low Voltage Cut-Off)
  ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
  : มีวงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน หรือการชาร์จประจุเกินกว่า
  แบตเตอรี่รับได้ (Automatic High Voltage Cut-Off) ที่เป็นเหตุทำให้
  แบตเตอรี่บวม
 • ระบบป้องกันเครื่อง : AC Fuse ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้าเข้า AC. Line220 โวล์ท
  : DC Fuse ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรชาร์จแบตเตอรี่ (อยู่บน PCB)
  : AC Input Breaker เบรกเกอร์การลัดวงจรด้านแรงดันไฟเข้าเครื่อง
  : AC Output Breaker เบรกเกอร์การลัดวงจรด้านแรงดันไฟออกเครื่อง
 • อุปกรณ์แสดงผล : LCD Panel แสดงระดับแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่องและแรงดันไฟออกเครื่อง
 • ตัวเครื่อง : ตัวกล่องผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized หนา 1.0 มิลลิเมตร ผ่านการเคลือบ
  และพ่นสี แบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel.
 • การระบายความร้อน : โดยอากาศผ่านช่องระบายอากาศ
 • รูปแบบติดตั้ง : สามารถติดตั้งบบตั้งพื้น
 • ไฟฉุกเฉินได้รับมาตรฐาน : มอก.1102-2538, มอก.1955-2551,ISO 9001: 2000 ,
  ISO9001: 2008 และมาตรฐาน C.E.
 • การรับประกัน : รับประกันสินค้าพร้อมแบตเตอรี่ 2 ปี ตามการใช้งานปกติและตามเงื่อนไขของบริษัท

 

Visitors: 156,519