ไฟฉุกเฉิน (Emergency light) คืออะไร

ไฟฉุกเฉิน (emergency light) เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำรองในบ้าน อาคาร หรือสถานที่จำเป็นต้องใช้ ซึ่งจะติดสว่างขึ้นมาอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าหลักดับ โดยไฟฉุกเฉินจะทำงานโดยอาศัยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ซึ่งจะชาร์จอยู่กับไฟฟ้าหลักตลอดเวลา เพื่อให้พร้อมใช้ทุกครั้งเมื่อเกิดไฟดับ

วงจรภายในไฟฉุกเฉิน โดยพื้นฐานจะประกอบด้วยแบตเตอรี่ วงจรชาร์จ หลอดไฟ และสวิตช์อัตโนมัติ ซึ่งในสภาพปกติที่มีไฟฟ้า วงจรชาร์จจะประจุแบตเตอรี่ให้มีไฟเต็มอยู่ตลอดเวลา ส่วนสวิตช์อัตโนมัติจะตัดวงจรหลอดไฟไว้ไม่ให้ทำงาน เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ วงจรชาร์จจะหยุดทำงาน และสวิตช์อัตโนมัติจะทำการต่อหลอดไฟเข้ากับแบตเตอรี่ ทำให้ไฟฉุกเฉินติดสว่าง และเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้ได้อีกครั้ง วงจรชาร์จจะกลับมาทำงาน และสวิตช์อัตโนมัติจะตัดวงจรหลอดไฟออก ทำให้ไฟฉุกฉินดับลง

ในอาคารที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ อาคารสำนักงาน โรงแรม หอพัก หรือคอนโดมิเนียม จะมีกฎหมายควบคุมอาคาร ให้มีการติดตั้งไฟฉุกเฉิน เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยกับผู้พักอาศัย 

Visitors: 289,703