ถังดับเพลิงชนิดสารเคมีแห้ง

เครื่องดับเพลิงอเนกประสงค์ สามารถดับไฟได้ทุกประเภท

ประสิทธิภาพในการดับไฟ

A ของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า ยาง พลาสติก

B ของเหลวติดไฟ เช่น ก๊าซ และ น้ำมัน

C ไฟฟ้าลัดวงจร

สถานที่ติดตั้ง      โรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงาน, ร้านค้า

รับรองมาตรฐาน  มอก.332-2537 และ ISO9001:2000

 

 

Visitors: 289,702