ตู้ใส่ถังดับเพลิงและตู้ใส่สายฉีดน้ำ

ตู้ดับเพลิง(Fire Cabinet) อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

 

 

 

 

 

Visitors: 314,302