ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย

เครื่องดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหยไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ทิ้งคราบปราศจากฝุ่นละออง

ประสิทธิภาพในการดับไฟ

A ของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า ยาง พลาสติก

B ของเหลวติดไฟ เช่น ก๊าซ และ น้ำมัน

C ไฟฟ้าลัดวงจร

สถานที่ติดตั้ง ภายในอาคาร, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องควบคุมไฟฟ้า

มาตรฐาน       ISO9001:2000

 

Visitors: 331,943