ถังดับเพลิงซีโอทู

เครื่องดับเพลิงซีโอทู บรรจุด้วยก๊าซคาร์บอนที่ถูกอันแน่นจนเป็นของเหลว เมื่อฉีดออกมาจะเกิดก๊าซที่เย็นจัด เมื่อฉีดแล้วจะไม่ทิ้งคราบ

ดับไฟได้ดีในระยะใกล้ และที่อับอากาศ 

ประสิทธิภาพการดับไฟ

B ของเหลวติดไฟ เช่น ก๊าซ และ น้ำมัน

C ไฟฟ้าลัดวงจร

สถานที่ติดตั้ง: ภายในอาคาร

 

 

Visitors: 274,163