ถังดับเพลิงชนิดอัตโนมัติ

1. ประเภทผงเคมีแห้ง ABC

 

2. ประเภทสารเหลวระเหย NONCFC

Visitors: 91,433