ปัญหาที่มักจะพบของการบริหารอาคารชุดด้านความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปัญหาที่มักจะพบของการบริหารอาคารชุดด้านความปลอดภัย

 • ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการจัดวางของในห้องเครื่องห้องไฟฟ้า ห้องทำงาน และห้องที่ห่างไกลจากผู้คน
 • อุปกรณ์ความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน
 • อุปกรณ์ไฟส่องสว่างฉุกเฉินไม่ทำงาน
 • อุปกรณ์ป้ายไฟทางออกฉุกเฉินไม่ทำงาน
 • อุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้อัตโนมัติไม่ทำงาน
 • เครื่องดับเพลิงหมดแรงดัน/ไม่มีน้ำยา
 • ประตูหนีไฟเปิดค้าง / ปิดไม่ได้ / มีของวางบัง แต่ทางออกจากอาคารปิดล็อค
 • ไม่มีตารางตรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยช่างหรือพนักงานผู้รับผิดชอบ
 • ไม่มีแผนปฎิบัติในกรณีฉุกเฉิน
 • ขาดการซ้อมตามแผนฉุกเฉิน
 • ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ครอบคลุมพื้นที่ หรือขาดการควบคุมการปฎิบัติงานที่ดี
 • ขาดความรู้ และทักษะในการดำเนินการและจัดการปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัย
 • มีการเจาะรูระหว่างบริเวณกันไฟ
 • ช่อง Shaft ไฟฟ้ามิได้ป้องกันด้วยวัสดุกันไฟลาม
 • มีการเก็บของเหลวไวไฟในบริเวณอันตราย
 • พนักงานไม่มีความสามารถในการตอบสนองต่อกรณีฉุกเฉินเช่น ใน กรณี LPG รั่วไหล


แหล่งมี่มาข้อมูล : https://www.bpmprop.com/

Visitors: 289,703