ไฟฉุกเฉิน LED DYNO LFG-09P3T

- หัวโคม LED 9w * 2 หัวโคม การติดตั้งแบบแขวนติดผนัง
- ระยะเวลาสำรองไฟไม่น้อยกว่า 3 ชม.ที่ระดับความสว่างสูงสุด- เบอร์ 4
- แบตเตอรี่แห้ง Limthium iron phosphate 3.2v” 4500 mAh จำนวน 1 ลูก
- สามารถปรับทิศทางการกระจายแสงได้
- สามารถปรับหรี่ความสว่างได้ 4 ระดับ โดยกดปุ่มบนตัวเครื่อง หรือรีโมทคอนโทรล
- สามารถทดสอบแบตเตอรี่ และเปิด/ปิดโคมไฟได้โดยกดปุ่มบนตัวเครื่อง หรือ รีโมทคอนโทรล
- LED อายุการใช้งานยาวนายถึง 50000 ชั่วโมง
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1955-2551 และ ISO-3001:2015
- ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท. 021004-18
- มีระบบทดสอบเครื่องอัตโนมัติ เครื่องจะทดสอบแบตเตอรี่เป็นเวลา 60 นาที ทุก 4 สัปดาห์
- รับประกันแผงวงจร 5 ปี
- รับประกันแบตเตอรี่ 2 ปี

 

Visitors: 221,190