กลอนประตูดิจิตอล แบบกดรหัส SAMSUNG SHP-DS705 ราคา 7,900.- บาท

Access log ตรวจสอบประวัติการเข้าออกได้

Real-time access notification แจ้งเตือนการเข้าออกประตูทันที

Intrusion alarm ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุก

Randomizer สร้างรหัสสุ่มก่อนกดรหัสจริง

Volume adjustment ปรับเสียงการใช้งานได้

Welcome function เมื่อคุณเข้าใกล้ประตู หน้าจอจะทํางานอัตโนมัติ พร้อมให้กดรหัสเข้าห้องทันที

Double authentication เปิดล็อคโดยใช้ทั้งการ์ดและรหัสคู่กันเพื่อความปลอดภัย

Incorrect entry alarm ชุดกลอนจะปิดการทํางาน 3 นาที เมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ผิดเกิน 5 ครั้ง

Low battery notification แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

High temperature alarm ร้องเตือนเมื่อตรวจจับอุณหภูมิสูงผิดปกติ จากภายใน พร้อมเปิดล็อคอัตโนมัติ

Auto locking ระบบล็อคอัตโนมัติเมื่อปิดประตู

Do not enter mode โหมดห้ามเข้า ถึงแม้จะทราบรหัสหรือ มีคีย์การ์ดก็ตาม

Emergency power supply เปิดล็อคด้วยแบตเตอรี่สํารองกรณีแบตเตอรี่หมด

เปิดล็อคด้วยการตรวจสอบสองชั้น เมื่อตั้งค่าให้เปิดทั้งรหัสและลายนิ้วมือ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น

เมื่อคุณตั้งค่า Vacation mode กลอนดิจิตอลจะร้องเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกพยายามเปิดประตูจากภายใน

สามารถเปิดล็อคประตูผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนด้วยการเชื่อมต่อบลูทูธได้

 

 

Digital Door Lock ราคา 7,900.- บาท (ราคารวมติดตั้งในเขต กทม และปริมณฑล)

รับประกัน 2 ปี  On site  Service

 

Visitors: 289,699